top of page
godkänd-marinverstad-sweboat.jpg

Sveriges första godkända marinverkstad.

Godkänd Marinverkstad är en branschstandard framtagen av Sweboat tillsammans med företaget Qvalify och bygger på ett ledningssystem för att säkerställa god kvalitet och kundnöjdhet. 
Båtbranschen har saknat tydliga riktlinjer som stöd för arbetet med service, installationer, reparationer, underhåll och förvaring – fram tills nu. Kravspecifikationen innehåller 10 avsnitt som bland annat omfattar: Arbetsrutiner och utrustning, Kvalitetssäkring, Organisation, Personal, Avtal, Lagar och föreskrifter.
Godkänd Marinverkstad täcker kort sagt in alla de områden som är viktiga för både dig som kund och Gåshaga Marina AB som företag. Läs mer om Godkänd Marinverkstad här.

bottom of page